Pretparkattracties

Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) is een zeer specifieke wetgeving die ingaat op het keuren van attracties en speeltoestellen.

Speeltoestellen worden gekeurd aan de hand van de NEN-EN 13814. Vóór ingebruikname dient het speeltoestel voorzien te zijn van een typeplaatje en een goedkeuring van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aangewezen keuringsinstantie (AKI) of Notified Body (NOBO).

Initiële keuring

Pretparkattracties zijn conform de 2006/42/EG (Machinerichtlijn) uitgezonderd van CE. Zij dienen door de AKI goedgekeurd te worden.

IRP Testing hanteert in het keuringsproces zowel de principes van de 2006/42/EG en de NEN-EN-ISO 12100, alsmede de overige geharmoniseerde normen.

De eerste goedkeuring van een speeltoestel dient te gebeuren door een aangewezen keuringsinstelling. Dit zijn er op het moment 3:

  • Keurmerkinstituut B.V. Zoetermeer
  • MME in Heijningen
  • TÜV Nederland QA B.V. Son

Huidig overzicht van alle keuringinstellingen

De keuring van deze attracties kan een prijzige aangelegenheid zijn, zeker als de speeltoestellen niet gelijk door de keuring heen komen.

IRP Testing heeft al een zeer groot aantal pretparkattracties en speeltuinen door deze inspecties heen geholpen en zorgt er met begeleiding voor dat de kosten van de goedkeuring aanzienlijk lager zijn.

Tot op heden heeft IRP Testing ervaring met diverse parken en speeltuinen in o.a.

  • Nederland, België, Duitsland
  • Rusland (conform Europese regelgeving)
  • Maleisië (dossieropbouw)
  • China (conform de Chinese GBL wetgeving)
  • Verenigde Staten (conform de Amerikaanse ASTM guidelines)

Om de initiële keuringen praktisch aan te pakken heeft IRP Testing een 6-stappenplan ontwikkeld dat garant staat voor een gestructureerde aanpak met een korte doorlooptijd.

Periodieke inspectie

Het periodiek inspecteren van attracties is een specialistische aangelegenheid die in de meeste gevallen door de beheerder van de attracties uitgevoerd wordt.

De pretparken waar IRP Testing haar sporen verdiend heeft hebben veelal een eigen technische dienst die de inspecties verzorgt. Wel is IRP Testing in veel gevallen betrokken bij de inspecties om samen met de technische dienst een goed eindresultaat te bereiken.

Werkwijze

IRP Testing ondersteunt u bij het maken van een passende offertes voor uw klanten. Bij acceptatie zal onze planning uit uw naam contact opnemen met de klant wanneer de keurmeester welkom is voor het uitvoeren van de keuringen. Vaak zal dit in combinatie gebeuren met de keuring van de elektrische arbeidsmiddelen, trappen en ladders.

Na afronding zullen alle certificaten naar u als verstuurd worden waarna u deze persoonlijk kunt afleveren bij uw klant.

Wat kan IRP Testing voor u betekenen?

Voor passend advies neemt u contact met ons op.

Wilt u als opleidingsinstituut in veiligheid de keuring van rolsteigers bij uw klant aan kunnen bieden zonder dat u daarvoor een medewerker moet aannemen of zelf de opleiding volgen?

Neem dan contact met ons op via info@irptesting.nl en we zullen u van A tot Z begeleiden bij uw eerste opdracht.