Speeltoestellen

Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) is een zeer specifieke wetgeving die ingaat op het keuren van attractie– en speeltoestellen.

Speeltoestellen worden gekeurd aan de hand van de NEN-EN 1176. Vóór ingebruikname dient het speeltoestel voorzien te zijn van een typeplaatje en een goedkeuring van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aangewezen keuringsinstantie (AKI) of Notified Body (NOBO).

Initiële keuring

De eerste goedkeuring van een speeltoestel dient te gebeuren door een aangewezen keuringsinstelling. Dit zijn er op het moment drie:

  • Keurmerkinstituut B.V. Zoetermeer
  • MME in Heijningen
  • TÜV Nederland QA B.V. Son

Huidig overzicht van alle keuringinstellingen

De keuring van deze toestellen kan een prijzige aangelegenheid zijn; zeker als de speeltoestellen niet meteen door de keuring heen komen.

IRP Testing heeft al een zeer groot aantal pretparkattracties en speeltuinen door deze inspecties heen geholpen en zorgt er met begeleiding voor dat de kosten van de goedkeuring aanzienlijk lager zijn.

Tot op heden heeft IRP Testing ervaring met diverse parken en speeltuinen in o.a.:

  • Nederland, België, Duitsland
  • Rusland (conform Europese regelgeving)
  • Maleisië (dossieropbouw)
  • China (conform de Chinese GBL wetgeving)
  • Verenigde Staten (conform de Amerikaanse ASTM guidelines)

Om de initiële keuringen praktisch aan te pakken heeft IRP Testing een 6-stappenplan ontwikkeld dat garant staat voor een gestructureerde aanpak met een korte doorlooptijd.

Periodieke inspectie

Na de initiële inspectie dienen speeltoestellen ook periodiek geïnspecteerd te worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en beheerder van de speeltoestellen.

IRP Testing voert namens een groot aantal veiligheidsinstituten periodieke keuringen uit bij hun klanten.

De eerste keer wordt er bekeken of de randvoorwaarden, zoals inspectielijsten en logboeken, in orde zijn. Indien deze niet aanwezig zijn dan maakt IRP Testing deze in uw huisstijl.

De keurmeesters van IRP Testing geven ook opleidingen in het keuren en inspecteren van speeltoestellen en zullen de speeltuinbeheerders on the job trainen in hun verplichtingen en waar op te letten.

De keurmeesters van IRP Testing hebben beschikking over alle in de NEN-EN 1176 genoemde proeflichamen en testapparatuur.

Werkwijze

IRP Testing ondersteunt u bij het maken van een passende offertes voor uw klanten. Bij acceptatie zal onze planning uit uw naam contact opnemen met de klant wanneer de keurmeester welkom is voor het uitvoeren van de keuringen. Vaak zal dit in combinatie gebeuren met de keuring van de elektrische arbeidsmiddelen, trappen en ladders.

Na afronding zullen alle certificaten naar u verstuurd worden waarna u deze persoonlijk kunt afleveren bij uw klant.

Wat kan IRP Testing voor u betekenen?

Voor passend advies neemt u contact met ons op.

Wilt u als opleidingsinstituut in veiligheid de keuring van rolsteigers bij uw klant aan kunnen bieden zonder dat u daarvoor een medewerker moet aannemen of zelf de opleiding volgen?

Neem dan contact met ons op via info@irptesting.nl en we zullen u van a tot z begeleiden bij uw eerste opdracht.