Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

U bent actief in veiligheid. U geeft trainingen of bent een uitzendbureau. U geeft advies op HR of wellicht ander bedrijfskundig advies.

Een RI&E is een specifiek product waar ieder bedrijf met medewerkers behoefte aan heeft.

U kunt in uw adviserende rol zeer eenvoudig de RI&E aanbieden. 

De consultants en veiligheidskundigen van IRP Testing staan u hierin graag bij.

De basis van Arbobeleid

De RI&E is de basis op gebied van arbobeleid en wordt altijd gevolgd door een plan van aanpak. RI&E staat voor:
 • Risico
 • Risico Inventarisatie -> Wat zien we in de organisatie?
 • Risico Evaluatie -> Wat vinden we daarvan?
 • Plan van Aanpak -> Wat gaan we er aan doen?

Veel werkgevers stellen zich de vraag: Waar moet ik nu precies aan voldoen met betrekking tot arbozorg?

Het antwoord is vrij eenvoudig: Voer een RI&E uit en u heeft het antwoord.

Uit de RI&E komen diverse zaken die voor u als opleider of adviseur zelf aan te bieden zijn. Indien daar niet uw expertise ligt, kunt hiervoor bij IRP terecht. Hieronder enkele zaken die uit een RI&E naar voren kunnen komen:

 • Bedrijfshulpverlening
 • Bedrijfsnoodplan
 • Verzuimbeleid
 • Personeelshandboek
 • Gevaarlijke stoffenregister
 • Keuring machines
 • Psychosociale arbeidsbelasting

Hoe pakken we dit aan?

Wij nemen uit uw naam contact op met uw klant, stellen ons voor als uw collega en dat we graag een afspraak maken.

We maken de afspraak en nemen de RI&E op. Hiervoor hebben we een rondgang door het bedrijf en een interview met een of meer leidinggevenden en collega’s nodig.

We stellen de RI&E op en maken een plan van aanpak welke we aan u als accountmanager opleveren.

Daarna kunt u de RI&E toesturen, brengen en uitleggen of op een andere wijze opleveren.

Indien gewenst gaan we graag een aantal keren met u mee.

We leveren al onze documenten op met de kleuren en het logo van uw huisstijl. Desgewenst zelfs het logo van uw klant – dit is natuurlijk kosteloos. Alle documenten worden standaard in PDF opgeleverd en in sommige gevallen ook in Wordt en/of Excel.

Verduidelijking RI&E?

Een RI&E dient conform artikel 5 van de Arbowet opgesteld te worden voor iedere werkgever.

Conform artikel 14.1 van diezelfde Arbowet dient de RI&E getoetst te worden.

Conform artikel 14.12 is er een vrijstelling verleend voor organisaties met minder dan 25 medewerkers indien zij gebruik maken van een erkende branche RI&E-instrument.

Kortom:

 • < 40 uur arbeid (1 FTE) = Geen RI&E maar een V&G-checklist
 • < 25 Medewerkers = Geen toetsing indien erkende branche RI&E-instrument gebruikt is
 • > 25 Medewerkers = RI&E met toetsing

Het plan van aanpak

Het streven is om een plan van aanpak te maken dat op één A3 past: pragmatisch, krachtig en bruikbaar voor de klant. Onze veiligheidskundigen hebben wel de opdracht op basis van hun expertise de beslissing te kunnen maken om een langer plan van aanpak te maken indien ze dit noodzakelijk achten.

RIE < 25 Medewerkers met erkende branche RI&E-instrument

In dit geval gaat een Middelbaar Veiligheidskundige of een Integraal Veiligheidskundige ter plaatse voor de opname van de RI&E.

( Alle uitzonderingen worden goedgekeurd door een van de gecertificeerde Hoger Veiligheidskundigen van IRP )

RIE > 25 Medewerkers

 • In dit geval gaat over het algemeen een Middelbaar Veiligheidskundige of een Integraal Veiligheidskundige ter plaatse voor de opname van de RI&E samen met een gecertificeerd kerndeskundige.
 • De RI&E wordt opgeleverd inclusief toetsing.

Wat kan IRP Testing voor u betekenen?

IRP kan veel voor u betekenen. Zolang u het commerciële aanspreekpunt bent en blijft nemen wij de zaken uit handen die nu niet zelf kunt of wilt doen.

Meer informatie over onze werkwijze?

Neem contact met ons op via info@irptesting.nl

Ondersteuning met de offerte

We helpen u graag met het opstellen van offertes. Desgewenst stellen we deze voor u op.

Wij hanteren daarbij de stelregel: Indien u een offerte van ons ontvangt met uw eigen logo erop, dan rekenen wij 80% van deze prijs. U kunt de offerte dan ook direct doorsturen, wel zo makkelijk.

Het belangrijkste punt in onze toekomstige samenwerking: U bent het aanspreekpunt voor uw klant; wij zijn uw uitvoerende collega.