Algemene informatie

Bent u actief in veiligheid? Geeft u trainingen? Bent u een uitzendbureau? Geeft u advies op HR? Of geeft u wellicht ander bedrijfskundig advies?

Een bedrijfsnoodplan is een specifiek product waar ieder bedrijf met medewerkers behoefte aan heeft. U kunt in uw adviserende rol zeer eenvoudig het bedrijfsnoodplan aanbieden, zolang u maar kundige collega’s hebt die dit kunnen opstellen.

De consultants en veiligheidskundigen van IRP Testing staan u hier graag in bij.

Waar dient een bedrijfsnoodplan aan te voldoen?

Bij BHV is “zorg op maat” het uitgangspunt.

De door IRP opgestelde bedrijfsnoodplannen zijn standaard conform de NEN 8112 opgesteld.

De BHV wordt conform de Basisinspectiemodule BHV opgesteld aan de hand van de RI&E. In geval van complexere organisaties wordt de BHV opgesteld aan de hand van de gebruiksvergunning.

Onder aan de streep dienen keuzes goed onderbouwd te zijn en dient het bedrijfsnoodplan specifiek voor het bedrijf opgesteld te worden.

Waar wordt op gecontroleerd vanuit de overheid?

 • Is er aansluiting gezocht bij de gebruiksvergunning?
 • Zijn de maatgevende factoren bekend en worden deze benoemd?
  1. Aard, grootte, ligging.
  2. Aanwezige gevaren.
  3. Te verwachten aantallen aanwezige werknemers, gedetineerden en derden.
  4. Te verwachten aantallen niet zelfredzame personen bij brand, ontruiming.
  5. Opkomsttijd brandweer en andere hulporganisaties.
  6. Evt. externe deskundigen die ingeschakeld kunnen/moeten worden.
 • Is er een onderverdeling gemaakt naar aanwezige onderwerpen:
  1. Eerste hulp bij ongevallen.
  2. Beperken en bestrijden beginnende brand.
  3. Alarmeren en evacueren aanwezige personen.
  4. Alarmeren en opvangen externe hulpverlening.
 • Schriftelijke vastlegging van:
  1. Namen en taken van de BHV’ers. Dit in het algemeen, maar ook specifiek voor het evacuatie c.q. ontruimingsplan.
  2. Registratie van opleiding, training en oefening.
  3. Beschikbaarheid en locatie van de (fysieke) uitrusting/hulpmiddelen.
  4. Verzamelplaats en registratie aanwezige personen bij ontruimingen.
  5. Communicatieplan (zowel met interne als externe personen en diensten).
  6. Plattegronden met vluchtroutes, instructies, opgehangen?
 • Zijn de BHV-plannen en -organisatie kenbaar gemaakt aan medewerkers, andere aanwezige organisaties cq. ingeleend personeel.
 • Wordt het BHV-plan, zo nodig, periodiek, getoetst op actualiteit?

Wat kan IRP Testing voor u betekenen?

IRP kan veel voor u betekenen. Zolang u het commerciële aanspreekpunt bent en blijft nemen wij de zaken uit handen die nu niet zelf kunt of wilt doen.

Meer informatie over onze werkwijze?

neem contact met ons op via info@irptesting.nl.

Ondersteuning met de offerte

We helpen u graag met het opstellen van offertes. Desgewenst stellen we deze voor u op.

Wij hanteren daarbij de stelregel: Indien u een offerte van ons ontvangt met uw eigen logo erop, dan rekenen wij 80% van deze prijs en heeft u 20% marge. Dan kunt u hem ook direct doorsturen, wel zo makkelijk. Het is uiteraard ook mogelijk de prijs aan te passen; wij houden ons afzijdig van het commerciële deel.

Het belangrijkste punt in onze toekomstige samenwerking: U bent het aanspreekpunt voor uw klant; wij zijn uw uitvoerende collega.