Algemene informatie

Veiligheid is een must in de huidige maatschappij. Veel opdrachtgevers verplichten hun aannemers om VCA-gecertificeerd te worden.

Iedere opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goed arbobeleid op hun werklocaties. Daarmee dragen ze ook verantwoording voor hun aannemers.

Door aannemers te verplichten de VCA methodiek te hanteren hebben controleren ze snel en doeltreffend. Ook werkt iedereen daardoor op dezelfde wijze.

VCA is dus niet verplicht, maar een keuze. Indien daarvoor gekozen wordt, komen klanten bij u uit als adviseur of opleider en kunt u uw klant met hulp van IRP bijstaan.

Wat is VCA?

VCA certificering staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het certificaat is bedoeld voor bedrijven die externe risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Door te werken volgens de VCA norm wordt het risico op bedrijfsongevallen verminderd. Een VCA certificaat is dus niet wettelijk verplicht, maar wordt steeds vaker geëist door opdrachtgevers.

VCA is meer dan slechts een checklist. Het is een ruime werkwijze waarmee een bedrijf maatregelen neemt om ongevallen en gezondheidsschade te voorkomen en de gevolgen te beperken. Door het behalen van een VCA certificering wordt aangetoond dat een bedrijf voldoet aan de gestelde norm.

Externe Veiligheidskundige

Een Veiligheidskundige is een persoon in bezit van het diploma Middelbaar of Hoger Veiligheidskundige. Deze is verantwoordelijk voor de VCA binnen een bedrijf.

Deze veiligheidskundige zal ook de leiding nemen in de initiële certificatie van het bedrijf om te komen tot VCA* , VCA** of VCA Petrochemie certificering.

Indien u als adviesorganisatie een bedrijf met activiteiten onder VCA tot uw klanten mag rekenen is het goed om te weten dat u met hulp van IRP Testing deze dienstverlening ook kan verzorgen

Training

De training op gebied van VCA VOL, VIL VCU, VCA Basis of Project Veiligheidskunde kunt u met hulp van IRP ook aanbieden.

Meer informatie hierover vindt u bij IRP Training.

Ga naar IRP Traning

Waarom IRP Testing?

  • Wij voeren uit uw naam opdrachten uit bij uw klanten.
  • We ondersteunen u bij het opstellen van offertes.
  • We begeleiden u van begin tot eind tijdens uw opdracht.
  • U wordt volledig ontzorgd in de uitvoering.

U bepaalt in welke mate wij ondersteunen, waarbij één punt centraal staat: U bent het aanspreekpunt voor uw klant, wij zijn uw collega.

Wat kan IRP Testing voor u betekenen?

Namens uw bedrijf kan IRP Testing vele werkzaamheden voor u uitvoeren. 

Enkele voorbeelden:

  • Opstellen VCA Handboek
  • Begeleiding bij de VCA Audits
  • Onderhoud van de VCA Handboeken
  • Uitvoering van keuring en inspectie