Lasapparatuur

Dat elektrische arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd volgens de norm NEN 3140 is in de meeste gevallen bekend. Ook lasapparatuur valt onder de keuringsplicht en moet op regelmatige basis worden gekeurd. Dit dient te gebeuren door een kundige keurmeester met ervaring met 400 Volt apparatuur.

Op het moment dat een organisatie stalen constructies gaat lassen, eventueel voorzien van CE, dan moet de organisatie voldoen aan de EN 1090 norm. In deze norm worden eisen gesteld aan lasapparatuur. Deze moeten gevalideerd worden – op kwaliteit beoordeeld – en periodiek worden gekeurd volgens de NEN-EN-IEC 60974-4. In deze norm zijn de visuele inspectie en de metingen inclusief de grenswaarden vastgelegd.

De keurmeesters van IRP Testing zijn bevoegd voor het keuren van:

 • Elektro lasapparatuur
 • MIG / MAG lasapparatuur
 • TIG lasapparatuur
 • Plasma apparatuur

Oplevering

IRP Testing keurt lasapparatuur altijd volgens de NEN3140 en de NEN-EN-IEC 60974-4 en levert deze digitaal op aan u.

In dit afleverpakket bevinden zich:

 • Bulkcertificaat
 • Testcertificaten compleet (goedkeur en afkeur per apparaat)
 • Testcertificaten afkeur (1 certificaat per apparaat)
 • Testcertificaten goedkeur (1 certificaat per apparaat)
 • Beknopte objectenlijst
 • Gedetailleerde objectenlijst
 • Beknopte testresultaten
 • Gedetailleerde testresultaten

Indien gewenst kan IRP Testing ook de keuring in .GAR bestand, .CSV bestand of .XLSX bestand aanleveren.

Alle certificaten kunnen voorzien worden van uw logo, handtekening en huisstijl.

IRP Testing is in dit geval volledig onzichtbaar.

Indien u de certificaten liever door IRP Testing laat ondertekenen in het kader van verantwoordelijkheid dan is dit geen enkel probleem.

Werkwijze

IRP Testing ondersteunt u bij het maken van een passende offerte voor uw klanten. We hebben vooraf overleg en zorgen ervoor dat de verwachtingen van uw klant goed gemanaged worden.

Bij acceptatie zal onze planning uit uw naam contact opnemen met de klant om te vragen wanneer de keurmeester welkom is voor het uitvoeren van de keuringen. Vaak zal dit in combinatie gebeuren met de keuring van de elektrische arbeidsmiddelen en andere machines.

Na afronding zullen alle certificaten naar u verstuurd worden waarna u deze naar de klant kunt sturen of indien gewenst persoonlijk kunt afleveren bij uw klanten.

Wat kan IRP Testing voor u betekenen?

Voor passend advies neemt u contact met ons op.

Wilt u als bedrijf de keuring van lasapparatuur bij uw klant aan kunnen bieden zonder dat u daarvoor een medewerker moet aannemen of zelf de opleiding volgen?

Neem dan contact met ons op via info@irptesting.nl en we zullen u van A tot Z begeleiden bij uw eerste opdracht.